į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Raimondas Guobis. Juozapinės

Nuo senų laikų Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Juozapo atlaidai, tomis dienomis vykdavo ir dvasinio pasiruošimo Velykų šventei pamaldos - " rekolekcijos", dalyvaudavo keli kunigai, kurie klausydavosi išpažinčių, sakydavo pamokslus, vadovaudavo Šv. Mišioms. Deja ši amžių tradicija palengva nyksta.


Ypatingai Juozapinių tradicija Svėdasuose suklestėjo XIX amžiaus pradžioje klebonaujant Juozapui Ruseckui, kuris tądien minėjo ir savo vardadienį, suvažiuodavo artimieji, pžįstami, bičiuliai kunigai. Tuomet mūsų bažnyčia ir pasipuošė čia viešėti mėgusio jo brolio, garsaus dailininko Kanuto Rusecko nutapytu Šv. Juozapo paveikslu, kuris mūsų šventovę puošia ir šiandien. Šv. Juozapo diena iki šiolei ypatinga dar ir tuo, kad nors Gavėnia, tądien galima tuoktis ir linksmintis.


Šiemet Šv. Juozapo dieną Svėdasuose į pamaldas bažnyčioje susirinko vos kelios dešimtys tikinčiųjų, skambėjo giesmės ir maldos su prašymais: " Šv. Juozapai, melskis už mus". Skaityta ir Šv. Juozapo Litanija: " ...drovusis Šv. Marijos saugotojau, stropusis Kristaus gynėjau, Juozapai tyrasis, Juozapai klusnusis, ištikimasis, neturto mylėtojau, šeimos gyvenimo puošmena, ligonių viltie, mirštančiųjų užtarėjau..."


Po pamaldų choro giesmininkai ir parapijos atstovai 30 -ųjų gyvenimo metų jubiliejaus proga sveikino vargonininkę Liną Lukošienę - įteikė gėlių, kalbėjo gražiausius žodžius, vadino nuostabiausia dukra ir mokytoja.