į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
J. Tumo - Vaižganto ir knygnešių muziejaus istorija.

Mylintiems Vaižgantą siūlytume aplankyti Panevėžio rajone, Ustronėje įsikūrusį J. Tumo - Vaižganto ir knygnešių muziejų.

 

Knygnešystė - unikalus reiškinys Lietuvos kultūros istorijoje. Keturis dešimtmečius trukęs (1864 - 1904) lietuviškos spaudos draudimas sukėlę lietuvių tautos pasipriešinimą carines Rusijos režimui.

 

Į kovą už lietuvišką žodį bei tautos išlikimą įsitraukė pavieniai valstiečiai bei jų draugijos. Lietuvoje veikė dvidešimt keturios spaudos platintojų draugijos. Viena ištokių draugijų veikė netoli Panevėžio esančiame Garšvų kaime. Jai priklausę valstiečiai gabeno iš Tilžės draudžiamą spaudą ir platino įvairiose Lietuvos vietose.

 

Draudžiama lietuviška spauda dažnai buvo slepiama netoli Garšvų esančios Ustronės sodybos svirno slaptavietėje.

 Šiandien Ustronės sodyba - tautos ištvermės, tikėjimo, pasipriešinimo carinei priespaudai simbolis. Sodybos pasididžiavimas originalus architektūrinis svirnas. Statytas sodybos šeimininko knygnešio Povilo Vidugirio 1888 m. Svirno statytojai tarp I -mojo aukšto grindų ir rūsio lubų įrengė slėptuvę draudžiamai lietuviškai spaudai laikyti. Caro žandarai kratų metu nesugebėdavo aptikti gerai įrengtos slėptuvės.

 

Svirnas susijęs su kanauninku, rašytoju J. Tumu - Vaižgantu. Jo gyvenimu ir veikla. kunigaudamas Vadaktėlių bažnyčioje jis dažnai lankydavosi Ustronės vienkiemyje. Čia rado ne tik pasakiško grožio gamtos prieglobstį, įkvėpusį kurti ,,Aukštaičių vaizdelius'', bet padėdavo valstiečiams svirne rūšiuoti, platinti draudžiamas lietuviškas knygas, pats jas skaitydavo.

 

Pokario metais sodybos šeimininkai buvo ištremti į Sibirą.

Lietuvai tapus laisva svirnas pritaikomas kultūros poreikiams. Nuo 1987 m. jo likimu rūpinasi Panevėžio rajono savivaldybes viešoji biblioteka, įkūrusi čia Juozo Tumo - Vaižganto bei knygnešių ekspozicijos. Jose eksponuojamos retos knygos, nuotraukos, laiškų faksimilės pasakoja apie Vaižganto veiklą, spaudos draudimo laikotarpį.

Svirno pirmajame aukšte eksponuojami L. Juozonio tapyti knygnešių portretai. Vienas išvertingiausių eksponatų, tai J. Tumui - Vaižgantui priklausęs krėslas atgabentas iš Naujamiesčio bažnyčios.

 

Kasdien į šį gražų gamtos ir architektūros kampelį važiuoja lankytojai išįvairių Lietuvos vietų ir užsienio. Ustronėje vyksta kultūriniai renginiai, kasmet minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, vyksta įvairios edukacines programos jaunimui. Ekskursijas veda labai kūrybingas, talentingas muziejininkas Audrius Daukša.

 

Literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis'' informacija.