į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Baltramiejaus svečiai

Sekmadienį, dieną kuomet pagal senus tikėjimus iš lietuvos išskrenda gandrai, Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje giedojo Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios choras vadovaujamas mūsų bažnyčios vargonininkės Linos Lukošienės sesės, Stepono Galvydžio parašyto Svėdasų himno melodijos autorės vargonininkės Ritos Deveikienės.

 

Daugiau negu dvi dešimtys giesmininkų "apšilę" Svėdasuose įspūdingai pagiedojo Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje švenčiamų didžiųjų rudeninių Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidų pamaldose. Po to Leliūnuose vyko bendri Utenos, Debeikių ir Svėdasų giesmininkų pietūs, padainavimas, pabendravimas kur rodosi nieko netrūko, nors ir nieks nepapjovė nuo seno gerame debeikiečių ūkyje šios šventės pakermošiui papjauto avinioko mėsos.
                                                                                                                R.Guobis