į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2022-10-03. VILIUS BRAŽĖNAS MŪSŲ ATMINTYJE

Štai ką Vytautas Bagdonas rašė apie susitikimą su šiuo neeiliniu žmogum...

 

“O kodėl tylima apie dvasinę krizę, kuri kamuoja mus jau keliolika metų?“,- klausė Vilius Bražėnas, pažinojęs Vaižgantą.  Pasak šio veiklaus paskaitininko, daugelio straipsnių spaudoje ir knygų autoriaus, trūksta patriotizmo, iniciatyvos jaunimui - „ studentai sujuda, pradeda bruzdėti tiktai tuomet, kai paliečiami jų finansiniai interesai“.

Graži Lietuva – tai juk gražus žmogus, kupinas gerumo, meilės, atjautos, aukštos moralės, patriotiškumo. Kova tarp gėrio ir blogio turi vykti nuolatos. „Tas, kuris liaujasi kovojęs - miršta. Tad, kovokime, kad nemirtume, nebūtume „vaikščiojančiais lavonais“,- užbaigė savo emocingą pasisakymą Vilius Bražėnas.

 

Vilius Bražėnas - Kad tiek kovų nenueitų veltui

https://www.youtube.com/watch?v=z9r64XbiUm8

 

V.Bagdono straipsnis

https://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/09/05/kult_05.html