į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2022-05-07. SPAUDOS DIENAI

Spaudos laisvės diena... Didi šventė, tą dieną 1904 m. caro valdžia panaikino lietuviškos spaudos draudimą. Baigėsi šlovingoji knygnešių gadynė.
Laisva lietuviška spauda atgimė po sovietinės okupacijos, apie 1990 metus. Nuostabu, kad tuomet pradėtas leisti ir svėdasinis leidinys "Alaušo varpas". Pirmieji numeriai išėjo net 1000 egzempliorių tiražu. Geras buvo laikas... 

Raimondas GUOBIS