į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2021-03-28. AR NAUDA NUSVERIA ŽALĄ?


VIDEO

 

MES.
Mes išrinkome Grybauskaitę Lietuvos prezidente, nors sausio 13 d ji stovėjo priešingoje barikadų pusėje. Ji niekada dėl to neatgailavo.


Mes tai žinojome (arba galėjome žinoti, juk nesunku surasti).


Mes paniekinome sausio 13 aukas tokiu savo pasirinkimu.


Mes išrinkome Anūką partijos pirmininku... savo noru, laisva valia.


Mes įteikėme senajam Landsbergiui tremtinio pažymėjimą Nr. 1 - nes, kai jis rašė prašymą priimti jį į šlovingojo komjaunimo gretas, mes buvome tremtyje.


Mes tylėjome kai Amerika Lietuvos širdyje savo nešvarų kalėjimą pastatė ir kyšius milijoninius sumokėjo, ir tylime toliau...nes mes mokame (pa)tylėti.


Mes sumokėjome 130 000 € tame kalėjime kankintam ir suluošintam žmogui pagal Europos žmogaus teisių teismo priimtą sprendimą... ir


Mes nepaprašėme (nepareikalavome) atsiprašymo iš Amerikos. Nes...
Mes žinome , kad savigarba brangiai kainuoja.


Mes keikiame valdžią - kokia ji bloga, bet mes neateiname rinkti geros.
Mes pabėgome iš Lietuvos , nes kurti ją yra sunku.


Mes pabėgome iš LIETUVOS likdami Lietuvoje...
Mes netikime savo jėga ir galia.


Bet MES stovėjome Baltijos KELYJE ir TIKĖJOME ir BUVOME ... jėga.
Garliavos įvykiai buvo pavojingi SISTEMAI, nes ŽMONĖS pasipriešino
Ne dėl SAVĘS, dėl TOS mergaitės, dėl tos NUSKRIAUSTOS.
Dėl NETEISYBĖS.


350 000 parašų buvo pavojingi SISTEMAI, nes galėjo padėti ATRASTI jausmą - MES GALIME, mes turime REIKŠMĘ, juk mes - JĖGA.
Todėl stengėsi niekinti ir naikinti ( KYLANTĮ jausmą).


Nes sistema turi savo valdžiagyvius.
O aš TIKIU, kad ŠIS jausmas neišblės, nes mes galime... jį išlaikyti
nes MES PRIVALOME...


Ne dėl savęs (ne tik) ... dėl ateities... dėl VISŲ ...
Gyvų ir mirusiųjų.