į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-04-09. Artėja bene reikšmingiausias įvykis Svėdasuose

Diena iš dienos artėja laikas, kai Svėdasuose atvers duris tikras, lietuviškas ir savas miestelio bankas - Anykščių kredito unijos filialas. Kredito unija ir bankai teikia panašias paslaugas, bet tarp jų galima įžvelgti skirtumus, kuriuos galima įvardinti kaip unijos privalumus. Taigi, kuo kredito unija skiriasi nuo banko?

Apie tai aiškinsimės šiame ir kituose rašiniuose...


Nenusiteikusius skaityti, kviečiame pažiūtėti šį trumpą VIDEO.


Kredito unija ir bankai teikia panašias paslaugas, bet tarp jų galima įžvelgti skirtumus, kuriuos galima įvardinti kaip unijos privalumus. Taigi, kuo kredito unija skiriasi nuo banko?

 

Kredito unija vadovaujasi kooperatiniais principais.

 

Demokratija. Tapdamas kredito unijos nariu, jūs tampate vienu iš kredito unijos savininkų ir turite vienodas galimybes, kaip ir kiti kredito unijos nariai, dalyvauti kredito unijos veikloje ir valdyme. “vienas narys – vienas balsas“ – pagrindinė kredito unijos idėja, todėl kredito unijos niekas negali nei pirkti, nei parduoti.

Požiūris į pelną. Bankai yra pelno siekiančios kredito įstaigos, kurios dirba tam, kad uždirbtų kuo didesnį pelną. Kredito unijos dirba savo narių labui ir uždirbtą pelną paskirsto siūlydamos aukštesnes indėlių ir patrauklias paskolų palūkanas.

Savanoriškumas. Kredito unijų judėjimas buvo pradėtas dėka tūkstančių žmonių, kurie be atlygio dirbo kredito unijų labui ir tikėjo, kad kredito unijos yra reikalingos žmonėms ir gali pasiūlyti geresnes paslaugų sąlygas nei bankuose. Ir šiandien šimtai žmonių dirba visuomeniniais pagrindais kredito unijų valdybose, paskolų komitetuose ir stebėtojų tarybose.

Bendruomeniškumas. Kredito unijos narių sukaupti pinigai neišeina iš bendruomenės – paskolos teikiamos tik kredito unijų nariams – tai padeda vystyti kaimų, miestelių bendruomenių ekonomiką. Žmonės pradeda ir plečia verslus, sukuria naujas darbo vietas, prisideda prie bendro šalies ūkio augimo, sukurtas turtas lieka bendruomenėje ir neiškeliauja, kaip bankuose į kitas šalis.

 

Kuo kredito unija pranašesnė prieš banką?

Paslaugos nariams yra teikiamos palankesnėmis sąlygomis: Kredito unijoje mokesčiai už finansines paslaugas yra daug mažesni lyginant su bankais (už pinigų pervedimą, išgryninimą ir pan.). Paslaugų kaina (indėliai, paskolos) yra palankesnės nariams. Paskolos išduodamos greičiau negu banke (užstatai forminami greičiau, dažnai naudojamas laidavimas). Kredito unijoje galima gauti ir nedidelę paskolą, bankai “nesismulkina“.

 

Saugumas – kredito unija saugesnė už komercinį banką, nes kredito unijos paslaugomis gali naudotis (pasidėti indėlius, imti paslaugas) tik kredito unijos nariai.

 

Demokratija – kredito unijos nariai yra ir kredito unijos klientai ir jos savininkai.

Konfidencialumas – kredito unija saugo konfidencialią informaciją apie savo narius.

Patikimumas – kredito unija yra patikimesnė už banką, nes kredito uniją valdo pačių unijos narių išrinkti bendruomenės lyderiai, atsižvelgiant į šių žmonių darbą, juos galima perrinkti arba ne.


Kaip tapti Anykščių kredito unijos nariu?

Norint tapti Anykščių kredito unijos nariu, kredito unijai tereikia pateikti užpildytą prašymą, asmens dokumentą ir įmokėti privalomą pajinį įnašą. Anykščių kredito unijos nariais gali tapti fiziniai asmenys, gyvenantys, dirbantys arba besimokantys Anykščių, Utenos, Ukmergės, Rokiškio, Kupiškio, Molėtų ir Panevėžio rajonų savivaldybėse.

Kas yra pajinis įnašas?

 

Pajus – tai nematerialus vertybinis popierius, patvirtinantis asmens dalyvavimą kredito unijos kapitale ir suteikiantis teisę naudotis kredito unijos paslaugomis bei dalyvauti kredito unijos valdyme.

 

Ši pajinė įmoka yra investicija, galinti uždirbti dividendus, jei kredito unija veikia pelningai, tačiau išstojant iš kredito unijos, gali būti proporcingai sumažinta, atsižvelgiant į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas. Pajus nėra indėlis ir indėlių draudimu nedraudžiamas.

 

Ar indėliai kredito unijoje yra drausti?

 

Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, fizinių ir juridinių asmenų indėliai kredito unijoje, kaip ir bankuose, yra apdrausti Valstybės įmonėje "Indėlių ir investicijų draudimas". Draudžiama 100 procentų indėlio iki 100 000 Eur sumos. Be to, kredito unijų mokumą ir veiklos stabilumą užtikrina Lietuvos centrinėje kredito unijoje kaupiamas Likvidumo rezervas ir kredito unijų Stabilizacijos fondas.

 

Ankstesnis straipsnis    VIDEOSusisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti