į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-03-11. Paminėta Nepriklausomybės atkūrimo diena

 

Svėdasuose iškilmingai paminėtas 25-tasis naujosios Lietuvos nepriklausomybės gimtadienis. Pamaldoms už tėvynę, jos laisvę bei piliečius, svėdasiškius, vadovavo Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Vydas Juškėnas. Miestelio aikštėje, sutartinai giedant himną gana skaitlingam svėdasiškių būriui, ant aukšto stiebo valstybės vėliavą iškėlė Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos skautai.

 

Kultūros namuose svėdasiškis muziejininkas Raimondas Guobis priminė net tamsiausiais priespaudos metais nemirusį laisvės siekį, tikėjimą sava valstybe. Jis, kaip istorikas ir mūsų krašto metraštininkas, sugebėjo atrasti ir dabar visiems pagarsino tuos mūsų krašto žmones, kurie atgimimo metais Svėdasų krašte iškėlė pirmąsias trispalves. Savo pasisakyme jis akcentavo svarbiausią nepriklausomos bendruomenės pagrindą – teisingumą.

 

Jo trumpa, visiškai nestandartinė, nevaldiška, nesuvaidinta, bet aiškiai iš širdies besiliejanti kalba, palietė ne vieno klausytojo širdį...

 

Tautinėmis dainomis, mįslėmis, tikėjimais, šokiais perpinta programa nudžiugino Aulelių globos namų mokinukai ir jų auklėtojos. Gražu, gražiau, gražiausia...

 

Ypatinga padėka meninės programos sumanytojoms Sigutei Kovienei ir Silvijai Meištienei, visiems jos dalyviams, puikius tautiškus drabužius įsigyti padėjusiam verslininkui iš Butėnų Petrui Baronui.

 

Valio nepriklausomai ir teisingai Lietuvai!